ΕΠΙΠΕΔΟ 4 - MASTER FREEDIVER / ASSISTANT INSTRUCTOR

Σε ποιους απευθύνεται;

Σε απόφοιτους 3ου επιπέδου που επιθυμούν να εκπαιδευθούν σε πολύ προχωρημένες τεχνικές που χρησιμοποιούνται από αθλητές υψηλού επιπέδου Ε/Κ καθώς και σε άτομα που επιθυμούν να γίνουν στο μέλλον Εκπαιδευτές Ε/Κ

Τι θα μάθω;

Ο μαθητής έρχεται σε επαφή με έννοιες και τεχνικές όπως:

Πόση διάρκεια έχει;

Το σχολείο διαρκεί από 6-8 ημέρες ανάλογα με τις ανάγκες και τον διαθέσιμο χρόνο του εκάστοτε μαθητή

Τι προϋποθέσεις υπάρχουν για τη συμμετοχή μου;

Για να συμμετέχετε θα πρέπει να είστε κάτοχος πτυχίου 3ου επιπέδου ελεύθερης κατάδυσης (οποιουδήποτε οργανισμού).

Και μετά τι;

Μετά το πέρας του σχολείου μπορείτε: