ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΚΑΤΑΔΥΣΗΣ / TRY FREEDIVING

Γι’ αυτούς που θέλουν να πάρουν μία «γεύση» ελεύθερης κατάδυσης υπάρχει η δυνατότητα παρακολούθησης του προγράμματος Try Freediving. Η διάρκεια του προγράμματος είναι σχεδόν 3 ώρες. Περιλαμβάνει μία συνεδρία θεωρίας ακολουθούμενη από μία συνεδρία περιορισμένων νερών (μέγιστο βάθος τα 5 μέτρα).

Το πρόγραμμα προσφέρει στον μαθητή μία ολοκληρωμένη εμπειρία ελεύθερης κατάδυσης και έτσι του δίνει τη δυνατότητα να αποφασίσει εάν θέλει να συνεχίσει την εκπαίδευση του με το πρόγραμμα αρχαρίων που αναλύεται παρακάτω.